פרגולה תלויה עם עץ

גדר אלומיניום אפורה

מסתורי כביסה

מסתורי כביסה

מסתורי כביסה

מסתורי כביסה

מסתורי הכביסה מבית חצרות נבנים באופן יחודי, תוך לקיחת שיקולים קונסטרוקציוניים ושיקולים עיצובים, כדי להביא את המסתור לקידומת המראה העיצובי.
רפפות המסתור מחוזקות ובעלות עובי שמונע כיפוף כתוצאה מלחץ או מכה כלשהי.
במוטות הצד, מתבצע חיתוך לייזר מדוייק מאוד, אשר אליו מושחלת הרפפה.
הרפפות אחוזות באופן כזה, שאין כל סיכוי שרפה תתנתק ממוטות האחיזה הצידיים.
המסתור עובר תהליך אנודייז ולאחר מכן, צביעה אלקטרוסטטית ויבוש בתנור,